DISC

Iedereen is anders en dat is maar goed ook, anders zou het veel minder kleurrijk en dynamisch zijn in het dagelijks leven. Met sommige mensen voel je je direct op je gemak. Met anderen is het juist alsof je op een verschillende golflengte met elkaar communiceert.

Als de communicatie niet goed verloopt kun je dit gaan onderzoeken. Hierbij is het handig om meer zicht te krijgen op je eigen gedrag, de basis van jouw manier van communiceren.

Gedrag

Gedrag is het best te omschrijven als de waarneembare interactie van een persoon met zijn omgeving. De manier waarop je zaken aanpakt en de manier waarop je reageert op de dingen die in jouw omgeving gebeuren. Maar ook de manier waarop je graag benaderd wilt worden door anderen en hoe je zelf anderen benadert. Ben je bijvoorbeeld iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt of denk je liever eerst goed na over wat je gaat zeggen? Vind je het prettig om je taken ver vooruit te plannen en te organiseren of zie je wel hoe het werk op je afkomt en improviseer je graag? Jouw gedrag is wat de mensen om je heen dag in, dag uit van je te zien krijgen. En waarop zij op hun beurt weer reageren met hun gedrag.

Waarom DISC?

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model om inzicht te krijgen in gedrag. Het DISC gedragsmodel is simpel, praktisch, eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te onthouden en zeer nauwkeurig.

Het helpt je meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag, maar ook om de gedragsvoorkeuren van anderen in te schatten en daar jouw manier van communiceren op aan te passen, zodat de communicatie effectiever wordt. Zie het als een andere taal leren spreken om zo de ander beter te kunnen begrijpen en jezelf goed verstaanbaar te maken. Zo voorkom je misverstanden en vergroot je effectiviteit.  

De opbouw van DISC

Iedereen is verschillend en laat ander gedrag zien. Wil je meer inzicht in jouw eigen gedrag end at van anderen? Dan biedt DISC de uitkomst.

Om te kijken wat het voorkeursgedrags is ga je eerst kijken in hoeverre je direct of indirect en taakgericht en mensgericht gedrag herkent.

Indirect

Mensen die hoog scoren op indirect vinden het vaak prettig om alleen te zijn, zijn behoedzaam, rustig en willen liever geïntroduceerd worden bij anderen. Het zijn rustige types die graag luisteren en een rustige en beheerste lichaamstaal hebben. Hun houding is vaak afwachtend of passief. Zij richten hun energie op eigen gedachtes en gevoelens en hebben behoefte aan privacy. Indirecte mensen zijn op zoek naar zekerheid en hebben meer informatie nodig om op gang te komen en een specifiek en concreet beeld te vormen. Maar als ze eenmaal op gang zijn, dan ligt het (werk)tempo vaak hoger. Indirecte mensen zijn te vergelijken met een diesel.

Direct

Mensen die hoger scoren op direct gedrag zoeken actief andere mensen op. Ze maken contact met anderen door zichzelf te introduceren, staan vaak op de voorgrond en zeggen wat ze te zeggen hebben. Ze nemen risico’s en nemen vaak het initiatief. Directe mensen zijn vaak open, direct, energiek en spraakzaam. Ze hebben een expressieve en levendige lichaamstaal. Zij richten hun energie op andere mensen, activiteiten en dingen. Directe mensen hebben minder tijd nodig om in actie te komen. Zij hebben maar weinig informatie nodig om zich een globaal beeld te kunnen vormen. Directe mensen zijn van de sprint.

Mensen hebben zowel een indirecte als een directe benadering in zich. Het gaat om de verhouding. Hoeveel indirect en hoeveel direct gedrag laat iemand zien. En zowel direct als indirect gedrag nemen heel veel kwaliteiten met zich mee.

Taakgericht

Mensen die meer taakgericht zijn handelen rationeel en vanuit het denken. Zij zijn controlerend en richten zich op dingen doen en resultaat behalen. Zij nemen hun besluiten op basis van feiten argumenten en vinden het belangrijk om taken af te ronden. Bij onenigheid zullen zij de strijd aangaan om hun gelijk te krijgen. Zij reageren met een vechtreactie.

Mensgericht

Mensen die meer mensgericht scoren, handelen vanuit het voelen. Zij zijn gericht op het bouwen van relaties en nemen besluiten op basis van emoties en gevoel. Bij onenigheid zullen zij de situatie eerst laten rusten. Zij reageren met een vluchtreactie.

Ook hierbij geldt dat we zowel het taakgerichte als het mensgerichte in ons hebben, maar wat is de onderlinge verhouding. Wat laten we meer of juist minder zien en met welke intensiteit.

De DISCkleuren

Als je direct versus indirect en mensgericht versus taakgericht  in de mix doet, krijg je een score op de DISC.  De letters DISC staan voor de gedragsstijlen Dominant (direct, taakgericht), Invloed (direct, mensgericht), Stabiel (indirect, mensgericht) en Consciëntieus (indirect, taakgericht). We hebben allemaal een mix van deze gedragsstijlen in ons. Eén van de vier stijlen is vaak het sterkst ontwikkeld en het meest zichtbaar voor de buitenwereld.

DISC RoskenCoaching

Dominant

Dominant (D) wordt ook wel vurig rood genoemd. Rood wil graag beslissen en daarvoor heeft hij richting nodig. Iemand die hoog scoort op rood reageert proactief op veranderingen en uitdagingen, kan snel denken en schakelen, is erg resultaatgericht, wil graag winnen, neemt de leiding en heeft een ‘kort lontje’ maar is het ook weer snel vergeten. Rood is overtuigend en innovatief. Hij kan snel besluiten nemen.

Invloed

Invloed (I) is het zonnige geel. Hoog scorend op I willen graag beïnvloeden en zoekt erkenning. Iemand die hoog scoort op geel oefent invloed uit op zijn omgeving via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme. Geel is enthousiast, hartelijk en grenzeloos optimistisch. Ze stimuleren en inspireren anderen en zijn diplomatiek.  

Stabiel

Stabiel (S) of ook wel het aardse groen. De drijfveer is uitvoeren, geef mij instructie. Een persoon die hoog scoort op groen houdt ervan volgens vaste gewoontepatronen te werken. Groen heeft graag duidelijkheid en zekerheid, weten waar hij aan toe is. Het werktempo is langzaam maar gestaag, een doener. Groene zijn geduldig, attent, zorgzaam, servicegericht en betrouwbaar.

Consciëntieus

Consciëntieus (C) is glashelder blauw. Bedenken is zijn drijfveer en daar heeft hij informatie voor nodig.  Hoog scorend op blauw houdt zich vast aan vaste regels en procedures. Blauw is nauwkeurig, geordend, analytisch en perfectionistisch.  Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Ze zijn objectief, controlerend en kunnen logisch denken.

Uitgebreide DISC -rapportage

En, herken jij jouw eigen gedragstype? Ben je nieuwsgierig en wil je er nog veel meer over weten? Je kunt bij mij een uitgebreide DISC-rapportage toevoegen aan jouw coachtraject of alleen een DISC-rapportage met coaching aanvragen. Vooral heel erg interessant als je graag de communicatie met anderen wilt verbeteren. Want je kunt pas goed inschatten hoe je kunt communiceren met een ander als je weet wat je eigen wijze van communiceren is en het effect daarvan op je omgeving. Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Hartelijke groet,

Denise

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *